12 Tem 2024
BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik 9 ayda 88 saldırı yaşandı

AVRUPA
Typography

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ihbarları doğrultusunda yılın ilk 9 ayında 88 yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motifli eylem kayda geçti.

Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerine yerleşmiş olan, yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyonu aşkın vatandaşın anavatan ile bağlarını koparmadan bulundukları topluma uyum ve katılım durumlarının yanı sıra, onların karşılaştığı yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi saldırıları ve zorlukları da yakından takip ediyor.

Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaları, ülkeye kesin dönüş yapmış olan yaklaşık 3 milyon vatandaş da göz önünde bulundurulduğunda, toplamda 9,5 milyonluk bir kitleyi ilgilendiriyor.

Yurt dışındaki Türk toplumuna yönelik Türkiye'nin politikası, oradaki vatandaşların bir yandan ana vatanları, ana dilleri ve kültürleriyle bağlarını korumalarını, diğer yandan bulundukları ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarına etkin birer birey olarak katılmalarını amaçlıyor.

Yılın ilk 9 ayında 88 yabancı düşmanlığı motifli eylem kayda geçti

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan "2020 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız" başlıklı kitapçıkta yer alan bilgilere göre, Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlara ilişkin çalışmalarında uyum, etkin katılım ve yabancı düşmanlığı gibi hususları öncelikli tutuyor.

Göçmenlere düşen sorumlulukların yanı sıra ev sahibi ülkelerin de katılımı teşvik edici ve kucaklayıcı nitelikte politikalar oluşturma sorumluluğunu göz önünde bulunduran Bakanlık, göç ve uyum konularında yasa ve politikaların ayrımcılık içeren hususlardan arındırılması yönünde ilgili ülkelerle temaslarını sürdürüyor.

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığının son yıllarda özellikle Avrupa'da yükselme eğilimine geçmesi ve Batı Avrupa ülkelerindeki Müslüman nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Türk toplumunun ayrımcı uygulama ve saldırılara doğrudan hedef olması, Türkiye'yi harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motifli saldırıları takip etmek için bir veri tabanı oluşturdu.

Bunun yanı sıra, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabileceği bir yardım hattı olarak hizmet veriyor. Bir vatandaşın saldırıya uğraması halinde başkonsolosluklar derhal yetkili yerel makamlar nezdinde gerekli girişimde bulunuyor ve mağdurlara ihtiyaç duydukları hukuki destek dış temsilcilikler tarafından veriliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından bu yıl ocak ve ekim ayları arasında Türkiye'nin dış temsilciliklerine 88 yabancı düşmanlığı motifli eylem ihbar edildi.

Bunların 56'sı Almanya, 7'şer tanesi Avusturya ve İsviçre, 6'sı Fransa, 2'şer tanesi ABD, Hollanda ve Yunanistan'da kayıt altına alındı. Belçika, Bulgaristan, Bosna Hersek, İngiltere, Yeni Zelanda ve Polonya'da da birer olay tespit edildi. Çoğu vakanın polis gibi yetkili kurumlara ihbar edilmediği dikkate alındığında, bu sayıların gerçekte daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Eğitim, kültür, din ve hukuk alanlarında hizmetler devam ediyor

Yurt dışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, benliklerinin korunması, durumlarının iyileştirilmesi, bulundukları topluma etkin şekilde katılımlarının kolaylaştırılması, eğitim, kültür, din ve diğer alanlarda ihtiyaç duydukları hizmetlerin verilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Ekim ayına ait verilere göre, yurt dışındaki Türk toplumuna eğitim, ana dil ve din hizmeti verilmesi amacıyla, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla atanan 1534 öğretmen ve 67 okutman ile 1253 din görevlisi görev yapıyor.

Ayrıca, vatandaşların yurt dışında hak ve özgürlüklerden gerektiği gibi yararlanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, onların yerel makamlarla ilişkilerinde hukuki konularda duyabileceği bilgi ve yönlendirmenin sağlanması amacıyla Sözleşmeli Hukuk Danışmanları istihdam ediliyor. Batı Avrupa ülkelerinde çoğunlukla hukuk eğitimi alan Türk toplumu üyelerinden oluşan hukuk danışmanları, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde vatandaşlara ücretsiz olarak hukuki destek veriyor.

Vatandaşların bulundukları ülkelerdeki çalışma ve sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 34 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalandı. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da 29 ülkenin ilgili bakanlıklarıyla aile, kadın, çocuk, engelli ve hassas durumdaki bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin niyet beyanları ve mutabakat zabıtlarına imza atıldı.

Bakanlık, yurt dışında bulunan FETÖ iltisaklı okullara ve eğitim kurumlarına yönelik mücadeleyi de Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile eş güdüm halinde yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı. Bunların 19'unda okullar TMV'na devredildi. TMV, 22 ülkede yeni okul açtı.

Almanya'da Türklere yönelik 17 saldırı gerçekleşti

Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı

Yurt dışında yaşayan Türkler dönüş yolunda rahat e

İlk kez uygulanan sistem yurt dışında yaşayan Türk

Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı